افتتاح کارخانه سناتور کود

افتتاح کارخانه سناتور کود تولید انواع کود های آلی(ارگانیک)

کارخانه کود های ارگانیک سناتور کود با حضور امام جمعه شهرستان و تعداد زیادی از مسئولان دولتی در تاریخ چهارشنبه 1 اسفند ماه 1398 افتتاح شد. صرفه جویی در مصرف آب با استفاده از خاصیت رشد سریعتر محصولات کشاورزی  با کود سناتور کود است که میتواند در شرایط بی آبی منطقه  بسیار مناسب باشد و مخصوصا که قیمت کود شیمیایی و ارگانیک برابر است

بیشتر بخوانید