تولید کننده انواع کود های پودری و گرانوله
فارس، لارستان ، صحرای باغ

اثربخشی کود آلی فرآوری و غنی شده سناتور :

کود سناتور متشکل از عناصر غذایی ماکرو و میکرو مورد نیاز گیاه می باشد و فاقد ھر گونه آلودگی و عوامل بیماری زا ، بذر علف ھای ھرز ،لارو و تخم حشرات است و کاملاً بھداشتی و بدون بو می باشد. کاربرد آن راحت و برای ھر محصول کشاورزی قابل استفاده است.

افزایش قدرت ریشه زایی ،افزایش سرعت و درصد جوانه زنی.

افزایش عملکرد و کیفیت محصول (طعم ، رنگ و شکل) به علت وجود عناصر مورد نیاز .

تیره کردن تدریجی رنگ خاک و جذب انرژی بیشتر و جلوگیری از یخ زدگی زمین

رشد سریع گیاه ، افزایش تعداد گل در ابتدای فصل جدید و در نتیجه افزایش باردھی محصول

فزایش تحرک عناصر در خاک و جذب بھتر توسط ریشه و ایجاد تعادل در تغذیه گیاه

فعال سازی مقاومت القایی و افزایش تحمل گیاه در برابر آفات ، بیماری و تنش ھای شوری ، خشکی ، سرما و گرما

تنظیم pH خاک و اصلاح خاکھای قلیایی، شور و آھکی

فزایش قابلیت جذب عناصر پر مصرف ، کم مصرف ، مواد آلی و معدنی خاک

جلوگیری از سله بستن خاک و تسھیل گسترش ریشه و نگھداری رطوبت خاک، کاھش دفعات آبیاری

کاھش تجمع نیترات ، کادمیوم و سرب در میوه ھا و سبزیجات

دارای خاصیت رھایش تدریجی ( Release Slow)

قابلیت پخش کود توسط یدک کش ھا به صورت دستی و ماشین ھای کود پاش و کودکار

کاھش تردد ماشین ھای کشاورزی در مزرعه به علت تسھیل در پخش کود و پاشش بیشتر

جاگیری کمتر محصول ، حمل و نقل آسان

انبار داری بھینه و راحت ، کاھش ضایعات و خاکه شدن

افزایش کارایی مصرف آب

افزایش نفوذ پذیری و پوکی خاک

بھبود کیفیت محصول از لحاظ عطر و طعم و متابولیسم ھای ثانویه

کمک به تغذیه متعادل عناصر میکرو و ماکرو مورد نیاز گیاه

درخواست محصول
فرم درخواست را پر کنید و ما مدت کوتاهی با شما تماس می گیریم
تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم

img_divider

تغذیه صحیح گیاھی ، یکی از عوامل مھم در بھبود کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی و باغی می باشد چرا که عدم تعادل عناصر غذایی باعث اختلال در سوخت و ساز و رشد و نمو گیاھان می شود و به دلیل ورود تنش مستمر به گیاه ، تولید به شدت کاھش می یابد.

کود کامل سناتور یک کود اصطلاحا بارافزا با فرمولاسیون متوازن، خاص و متعادلی از عناصر غذایی کم مصرف و ریزمغذیھا جھت افزایش رشد کمی وکیفی در تمامی مراحل رشد رویشی وزایشی گیاه می باشد.

مصرف کود کامل سناتور سبب افزایش قابلیت نفوذپذیری غشای سلولی درگیاھان و در نتیجه بالابردن بازدھی جذب عناصرغذایی، رفع مسمومیت حاصل از آلودگی ھای ناشی از آفت کش ھا و علفکش ھای موجود درخاک ، افزایش مقدار قند موجود در میوه ھا و سبزیجات ، افزایش فعالیت آنزیم ھای گیاھی ، کمک به انحلال و آزاد سازی عناصر ماکرو و میکرو، افزایش سرعت جوانهزنی، افزایش سرعت تجزیه سموم در خاک ، افزایش فعالیت میکرو ارگانیسم ھای خاک زی، افزایش تحمل گیاھان نسبت به تنش ناشی از خشکی ، پژمردگی و شوری و موثر در متابولیسم RNAو DNA پروتئین گیاھان می گردد.