تولید کننده انواع کود های پودری و گرانوله
فارس، لارستان ، صحرای باغ
سناتور کود
سناتور کود

سناتور کود

این شرکت با در اختیار داشتن متخصصین و کارشناسان تغذیه و کشاورزی توان تولید کودهای ترکیبی متنوع را به صورت مایع پودری و گرانوله دارد که برای تمامی محصولات زراعی باغی صیفی و سبزیجات در تمام مناطق کشور قابل استفاده و مناسب می باشد و همچنین در جهت ارتقای بخش کشاورزی آماده همکاری با کشت و صنعت ها و تعاونی های کشاورزی و کشاورزان می باشد.

شرکت سناتور کود با هدف تقویت زیر ساخت های بخش کشاورزی در امر تولید و تهیه انواع کودهای شیمیایی ، پودری و مایع و تامین دیگر نهاده های کشاورزی چون، سم و بذر با بهترین کیفیت و خدمات مشاوره ای و توسعه ی واردات و صادرات نهاده های کشاورزی با حفظ محیط زیست وارد عرصه ی تولید شده است

این شرکت با در اختیار داشتن متخصصین و کارشناسان تغذیه و کشاورزی توان تولید کودهای ترکیبی متنوع را به صورت مایع پودری و گرانوله دارد که برای تمامی محصولات زراعی باغی صیفی و سبزیجات در تمام مناطق کشور قابل استفاده و مناسب می باشد و همچنین در جهت ارتقای بخش کشاورزی آماده همکاری با کشت و صنعت ها و تعاونی های کشاورزی و کشاورزان می باشد.

شرکت سناتور کود با هدف تقویت زیر ساخت های بخش کشاورزی در امر تولید و تهیه انواع کودهای شیمیایی ، پودری و مایع و تامین دیگر نهاده های کشاورزی چون، سم و بذر با بهترین کیفیت و خدمات مشاوره ای و توسعه ی واردات و صادرات نهاده های کشاورزی با حفظ محیط زیست وارد عرصه ی تولید شده است

این شرکت با بهره گیری از کارخانه و آزمایشگاه اختصاصی خود که به صورت رایگان آزمایشات خاک را انجام می دهد و همچنین برخورداری از اطلاعات روز دنیا و ارتباط با مراکز علمی و تحقیقاتی دنیا با کنترل دقیق بر روی کلیه محصولات تولیدی، تولیدات خود را بر اساس استانداردهای بین المللی تولید می کند.

امید است با مصرف تولیدات این شرکت گامی برداریم در جهت افزایش کمیت و کیفیت محصولات مختلف کشاورزی و حفظ سلامت خاک ،آب ، دام، گیاه و انسان .

این شرکت با بهره گیری از کارخانه و آزمایشگاه اختصاصی خود که به صورت رایگان آزمایشات خاک را انجام می دهد و همچنین برخورداری از اطلاعات روز دنیا و ارتباط با مراکز علمی و تحقیقاتی دنیا با کنترل دقیق بر روی کلیه محصولات تولیدی، تولیدات خود را بر اساس استانداردهای بین المللی تولید می کند.

با توجه به اهمیت محوری بخش کشاورزی در امر تغذیه و اقتصاد کشور هر گونه تلاش برای افزایش تولیدات کشاورزی، بسیار ارزشمند و حیاتی است و لازم است روش های علمی جدید، جایگزین شیوه هاب سنتی کشاورزی گردد. امید است که این خدمت ناچیز گامی باشد در جهت کاستن از هزینه های تولید و ارتقاء کیفیت محصولات کشاورزی باشد
امید است با مصرف تولیدات این شرکت گامی برداریم در جهت افزایش کمیت و کیفیت محصولات مختلف کشاورزی و حفظ سلامت خاک ،آب ، دام، گیاه و انسان .